Thursday, September 4, 2014

30 Orang PERTAMA dalam Islam1. Orang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman a.s

2. Orang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail a.s

3. Orang pertama berkhitan : Nabi Ibrahim a.s

4. Orang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim a.s

5. Orang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam a.s.

6. Orang pertama mengerjakan sa’i (berlari lari kecil antara bukit Safa dan Marwa): Siti Hajar (Ibunda Nabi Ismail a.s).

7. Orang pertama dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW.

8. Orang pertama menjadi khalifah Islam : Abu Bakar As Siddiq RA.

9. Orang pertama menggunakan tarikh (Penangalan) hijrah: Umar bin Al-Khattab r.a

10. Orang pertama meletakkan jabatan khalifah: Hasan bin Ali r.a

11. Orang pertama menyusui Nabi Muhammad SAW: Thuwaibah r.a

12. Orang pertama syahid dari kaum muslimin (laki-laki): Al-Harith bin Abi Halah r.a

13. Orang pertama syahid dari kaum muslimah: Sumayyah binti Khabbat r.a

14. Orang pertama menulis hadist: Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a

15. Orang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas r.a

16. Orang pertama menjadi muazzin dan melantunkan azan: Bilal bin Rabah r.a.

17. Orang pertama sholat bersama Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA.

18. Orang pertama membuat mimbar masjid Nabawi: Tamim Ad-dary RA.

19. Orang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah: Az-Zubair bin Al-Awwam r.a

20. Orang pertama menulis sirah Nabi Muhammad SAW: Ibban bin Usman bin Affan r.a

21. Orang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid r.a

22. Orang pertama meletakkan dasar usul fiqh: Imam Syafei

23. Orang pertama membangun penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib r.a

24. Orang pertama menjadi raja dalam Islam: Muawiyah bin Abi Sufyan r.a

25. Orang pertama membangun perpustakaan umum: Harun Ar-Rasyid

26. Orang pertama mengadakan baitul mal: Umar bin Khattab r.a

27. Orang pertama menghafal Al-Qur'an setelah Rasulullah SAW: Ali bn Abi Tholib r.a.

28. Orang pertama membina menara di Masjidil Haram: Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur

29. Orang pertama digelari Al-Muqry (pembaca): Mus'ab bin Umair RA.

30. Orang pertama masuk ke dalam syurga: Nabi Muhammad SAW.