Tuesday, April 28, 2015

AYAT AYAT BIDADARI

Bidadari | Putri | Peri | Gadis Kayangan
Ali Imran [3] ayat 15
An-Nisa’ [4] ayat 57)
Ash-Shaffat [37] ayat 48—49
Ad-Dukhan [44] ayat 51—54
Ar-Rahman [55] ayat 55, 56, 57, 58, 70, 72, 74
Al-Waqi’ah [56] ayat 22—23, 35 - 37
An-Naba [78] ayat 31—33

------------------------

Ali Imran [3] ayat 15
( 15 )   Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

---------------------------

An-Nisa [4] ayat 57
(57). Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

--------

Ash-Shaffat [37] ayat 48—49
(48). Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya (qashiratuth tharf) dan jeli matanya,
(49). seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

-------------------------

Ad-Dukhan [44] ayat 51—54
(51). Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
(52). (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
(53). Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,
(54). demikianlah. Dan Kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari.

-----------------------------
  
Ar-Rahman [55] ayat 55 58, 70, 72, 74

(55). Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan?
(56). Di ranjang-ranjang itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
(57). Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan?
(58). Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

(70) Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik (akhlaknya) lagi cantik-cantik parasnya.

(72). (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dan dipingit di dalam rumah.

(74). Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

---------------------------

Al-Waqi’ah [56] ayat 22 - 23, 35 - 37
(22). Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
(23). laksana mutiara yang tersimpan baik.

(35). Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (wanita surga) dengan langsung,
(36). dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,
(37). penuh cinta lagi sebaya umurnya.

--------------------

An-Naba [78] ayat 31- 33
(31). Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan beroleh kesenangan, (yaitu)
(32). kebun-kebun, buah anggur, dan
(33). kawa’ib atraba (gadis-gadis perawan yang sebaya).