Tuesday, April 28, 2015

AYAT AYAT HARTA KARUN

BEGINIKAH YANG DISEBUT HARTA KARUN ?

-------------------------
Surah Al-Qasas [28] ayat 76-83
Surah Al-'Ankabut [29] ayat 39-40
Surah Al-Mu’min (Ghafir) [40] ayat 23-24
------------------------------------

QS. AL-QASHAS [28] AYAT 76-83

( 76 )   Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".

( 77 )   Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

( 78 )   Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.

( 79 )   Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar".

( 80 )   Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar".

( 81 )   Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya).

( 82 )   Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu, berkata: "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah)".

( 83 )   Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

------------------------------------

AL – ANKABUT [29] ayat 39-40

( 39 )   dan (juga) Karun, Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di (muka) bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran itu).
( 40 )   Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

------------------------------------

 ALMU’MIN (GHAFIR) [40] ayat 23-24

( 23 )   Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata,

( 24 )   kepada Fir'aun, Haman dan Qarun; maka mereka berkata: "(Ia) adalah seorang ahli sihir yang pendusta".


AYAT AYAT BIDADARI

Bidadari | Putri | Peri | Gadis Kayangan
Ali Imran [3] ayat 15
An-Nisa’ [4] ayat 57)
Ash-Shaffat [37] ayat 48—49
Ad-Dukhan [44] ayat 51—54
Ar-Rahman [55] ayat 55, 56, 57, 58, 70, 72, 74
Al-Waqi’ah [56] ayat 22—23, 35 - 37
An-Naba [78] ayat 31—33

------------------------

Ali Imran [3] ayat 15
( 15 )   Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

---------------------------

An-Nisa [4] ayat 57
(57). Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

--------

Ash-Shaffat [37] ayat 48—49
(48). Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya (qashiratuth tharf) dan jeli matanya,
(49). seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

-------------------------

Ad-Dukhan [44] ayat 51—54
(51). Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
(52). (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
(53). Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,
(54). demikianlah. Dan Kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari.

-----------------------------
  
Ar-Rahman [55] ayat 55 58, 70, 72, 74

(55). Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan?
(56). Di ranjang-ranjang itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
(57). Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan?
(58). Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

(70) Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik (akhlaknya) lagi cantik-cantik parasnya.

(72). (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dan dipingit di dalam rumah.

(74). Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

---------------------------

Al-Waqi’ah [56] ayat 22 - 23, 35 - 37
(22). Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
(23). laksana mutiara yang tersimpan baik.

(35). Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (wanita surga) dengan langsung,
(36). dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,
(37). penuh cinta lagi sebaya umurnya.

--------------------

An-Naba [78] ayat 31- 33
(31). Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan beroleh kesenangan, (yaitu)
(32). kebun-kebun, buah anggur, dan
(33). kawa’ib atraba (gadis-gadis perawan yang sebaya).Thursday, April 23, 2015

Dan Sepi


Adakalanya seorang pria itu bersengaja bersunyi sendiri
berbicara pada sepi hingga meneteskan air mata.
Mungkin menyesali ribuan doa nya 
yang ternyata tak sempurna,
mungkin menyesali ketidakmampuannya 
untuk sekedar merangkai kalimat terbaik 
untuk dipanjatkan pada yang maha pemberi
untuk dikabulkan,
mungkin juga tidak untuk menyesali sesuatu
atau mungkin juga tidak untuk apa apa
Karena terkadang tak butuh alasan 
untuk melakukan sesuatu
dan tak perlu sesuatu 
untuk beralasan.

------------------------------------------

Baca Juga

Pesan Singkat Dari Kebun Binatang


Setangguh dan seliar apapun seekor macan bila terlalu lama disekap di kebun binatang, tiba masanya tatap matanya mulai sayu, kehilangan agresifitas dan teramat sulit untuk membangkitkan lagi nalurinya sebagai raja rimba.
Jangan biarkan dirimu terlalu lama di taman kenyamanan, agar tak rabun pandangan mata pada setiap kesempatan dan potensi kendala yang akan menghadang. Agar tak padam naluri sebagai khalifah di muka bumi.